Search found 17 matches

by CHAIKORB@hotmail.com
05/09/2007 7:35 pm
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ถาม หน่อยครับ ข้อนี้ งง มาก (เรื่อง newtonครับ)
Replies: 6
Views: 6860

กราฟความเร่งกับมวลอาจมีได้มากกว่า 2 แบบครับ

แบบแรกก็เป็นเส้นตรง

แบบที่สองเป็นเส้นโค้งพาราโบลา
by CHAIKORB@hotmail.com
31/08/2007 11:36 am
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ช่วยทีครับ ผมเพิ่งมาใหม่ ผมต้องการหา ความหมายของ การเคลื่อน
Replies: 1
Views: 3390

ถ้าจะพูดถึงเรื่องการเคลื่อนที่ ก็ต้องเกี่ยวข้องกับวิชากลศาสตร์ โดยเฉพาะกฏของนิวตันข้อที่ 1 ที่กล่าวไว้ว่า " วัตถุจะมีสภาพหยุดนิ่งหรือมีสภาพเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง นอกจากว่าจะมีแรงมากระทําต่อวัตถุจึงทําให้มันเปลี่ยนสภาพไป ยกตัวอย่างเช่น สมมุติว่า มีรถอยู่คันหนึ่งจอดอยู่ข้างถนน โดยเจ้าของรถขับมาจอดไว้เพ...
by CHAIKORB@hotmail.com
31/08/2007 11:15 am
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ใครonlineอยู่ ช่วยคิดหน่อยนะครับหน่อยนะครับ พอดีกำลังงงๆเลย
Replies: 7
Views: 9174

สนามแม่เหล็กเกิดจาก วัตถุที่เป็นแม่เหล็กธรรมชาติหรือแม่เหล็กที่เกิดจากการเหนี่ยวนําโดยกระแสไฟฟ้าแผ่อํานาจความเป็นแม่เหล็กออกมารอบๆตัวมัน อํานาจความเป็นแม่เหล็กคือ อํานาจที่สามารถทําให้เกิดมีแรงกระทําต่อประจุไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีปฏิกิริยากับอํานาจแม่เหล็กในขณะที่มันเคลื่อนผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีอํานาจแ...
by CHAIKORB@hotmail.com
29/08/2007 9:49 pm
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ช่วยผมหน่อยนะครับ ผมทำโจทย์ข้อนี้ไม่ได้
Replies: 6
Views: 6433

จากการวิเคราะห์แล้ว เมื่อพื้นเอียงลื่นตามทฤษฎีแล้วจะไม่มีแรงเสียดทาน เมื่อไม่มีแรงเสียดทาน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามแนวพื้นเอียงด้วยแรง F = mg sin 30 องศา :roll: :idea:
by CHAIKORB@hotmail.com
29/08/2007 9:29 pm
Forum: ระดับมัธยม
Topic: อยากรู้จริงๆ
Replies: 2
Views: 3388

พลังงานกล คือ พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของวัตถุและสามารถเปลี่ยนไปเป็นงานได้

ประกอบด้วยพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
by CHAIKORB@hotmail.com
29/08/2007 9:07 pm
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ใครมีตัวอย่างของปริมาณ สเกลาร์,เวกเตอร์บ้งบอกที
Replies: 3
Views: 5720

ปริมาณสเกลาร์ คือ ปริมาณที่มีแต่ขนาด เช่น มวล เวลา พื้นที่ ปริมาตร ความหนาแน่น ระยะทาง อัตราเร็ว

ปริมาณเวกเตอร์ คือ ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรง ความเร็ว ความเร่ง นํ้าหนัก การกระจัดหรือขจัด
by CHAIKORB@hotmail.com
28/08/2007 9:15 pm
Forum: ระดับมหาวิทยาลัย
Topic: โทษทีครับ
Replies: 3
Views: 3862

อันตรายแน่นอนครับถ้าทั้งควายและเด็กยืนอยู่ใกล้ต้นไม้ก็มีสิทธิ์โดนฟ้าผ่าได้ เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสูงจะถูกเหนี่ยวนําไปหาทั้งควายและเด็กที่ยืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ได้ ทางที่ดีเมื่อมีฝนฟ้าคะนองอย่าไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีอยู่ต้นเดี่ยวๆในที่โล่ง ควรหมอบตัวลงกับพื้นให้ตํ่ามากที่สุดจะปลอดภัยกว่า
by CHAIKORB@hotmail.com
28/08/2007 8:59 pm
Forum: ระดับมหาวิทยาลัย
Topic: หนังสือ modern physics และ quantum mechanics
Replies: 4
Views: 5681

ลองเข้าไปดูที่ www.chulabook.com มีหมวดหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์หลายเล่มทั้งของไทยและเทศ
by CHAIKORB@hotmail.com
24/08/2007 9:02 pm
Forum: ระดับมัธยม
Topic: ถาม หน่อยครับ ข้อนี้ งง มาก (เรื่อง newtonครับ)
Replies: 6
Views: 6860

F - f = ma

(M+m)g sin (0) - 10 = (M+m)a

จะได้ sin (0) = (M+m)a + 10/(M+m)g

(0) = 1/sin (M+m)a + 10/(M+m)g
:o :wink:
by CHAIKORB@hotmail.com
24/08/2007 8:54 am
Forum: ระดับมัธยม
Topic: เรื่องคาน
Replies: 5
Views: 7294

กฏเกณฑ์ที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องคานคือ โมเมนต์ โมเมนต์ คือ แรงกระทําที่คานและตั้งฉากกับคานคูณกับระยะห่างจากจุดที่แรงนั้นกระทําถึงจุดหมุน หลักในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคานที่สําคัญมากคือ ใช้หลัก ผลรวมของโมเมนต์รอบจุดหมุนเท่ากับศูนย์ หรือ โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกา = โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่างเช่น มีแรงขนาด 5...
by CHAIKORB@hotmail.com
21/08/2007 7:41 pm
Forum: สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ
Topic: ความจริง 79 ประการ
Replies: 6
Views: 6592

มรรค

8O และที่สําคัญที่สุดที่อยากจะบอกคือ อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้พิสูจน์
by CHAIKORB@hotmail.com
21/08/2007 7:38 pm
Forum: สำหรับ เพื่อนๆ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัย นะค่ะ
Topic: ความจริง 79 ประการ
Replies: 6
Views: 6592

มรรค

:-D 8O ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนมีแต่ เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป
by CHAIKORB@hotmail.com
18/08/2007 8:44 pm
Forum: ระดับมหาวิทยาลัย
Topic: Quantum ครับ ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ
Replies: 4
Views: 4316

The Eigenvalue Equation คือ สมการค่าเจาะจง เป็นสมการที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยสมมติฐานข้อที่ 1 ของกลศาสตร์ควอนตัม ซึ่งกล่าวว่า สําหรับปริมาณที่สามารถวัดได้หรือข้อมูลสังเกตได้ใดๆในทางฟิสิกส์ ให้ชื่อว่าปริมาณ A เช่น โมเมนตัมเชิงเส้น พลังงาน มวล โมเมนตัมเชิงมุม หรือจํานวนอนุภาค ปริมาณเหล่านี้สัมพันธ์กับตัวดํา...
by CHAIKORB@hotmail.com
18/08/2007 8:00 pm
Forum: ระดับมหาวิทยาลัย
Topic: ช่วยตอบคำถามโจทย์ ต่อไปนี้ให้หน่อยครับ ขอวิธีทำด้วยนะครับ
Replies: 6
Views: 4527

แรงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของมวล 5 kg ที่วางบนพื้นเอียง 30 องศาได้แก่

นํ้าหนักของมวล 5 kg ที่กระทําบนพื้นเอียง = W นิวตัน

แรงที่พื้นเอียงกระทําต่อมวล 5 kg = N นิวตัน

แรงเสียดทาน = f นิวตัน :roll: 8O

Go to advanced search